Kapat
Bilgisayar Bilimi 0

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı MEB tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan bir kitaptır. Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı 2 bölümden oluşmaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur 1 kitabının ilk bölümünde genel bilgisayar ve internet kullanımında uyulması gereken kurallar ve karşılaşılan sorunların çözümlerine yönelik içerikler yer almaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabının ilk bölümünde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

 1. BÖLÜM

ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR

 1. ETİK, GÜVENLİK VE TOPLUM

1.1. Etik Değerler

1.2. Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler

1.2.1. Fikri Mülkiyet

1.2.2. Erişim

1.2.3. Gizlilik

1.2.4. Doğruluk

1.2.5. İnternet Etiği

1.3. Bilgi Güvenliği

1.3.1. Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler

1.3.2. Sayısal Dünyada Kimlik ve Parola Yönetimi

1.3.3. Kişisel Bilgisayarlarda ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği

 1. PROBLEM ÇÖZME VE ALGORİTMALAR

2.1. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar

2.1.1. Programlama Nedir?

2.1.2. Program Nedir?

2.1.3. Hata Ayıklama Nedir?

2.1.4. Günlük Hayatta Problem Çözme

2.1.5. Problem Çözme Süreci

2.1.5.1. Tilki, Kaz ve Mısır Çuvalı

2.1.5.2. Sudoku

2.1.5.3. Dikdörtgeni Parçalara Ayırma

2.1.5.4. Engelli Yollar

2.1.5.5. Hanoi Kulesi

 1. PROBLEM ÇÖZME SÜRECİ

3.1. Problem Çözme Teknikleri

3.1.1. Her Zaman Bir Planınız Olsun

3.1.3. Problemi Küçük Parçalara Ayırın

3.1.4. Önce Bildiklerinizden Yola Çıkın

3.1.5. Problemi Basitleştirin

3.1.6. Benzerlikleri Arayın

3.1.7. Deneme Yapın

3.1.8. Asla Vazgeçmeyin

3.2. Problem Çözme Adımları

3.3. Problem Türleri

3.4. Bilgisayarlar ile Problem Çözme

3.5. Problem Çözme Kavramları

3.6. Veri Türleri

3.6.1. Sayısal Veri

3.6.2. Alfanümerik/Karakter Veri

3.6.3. Mantıksal Veri

3.7. Bilgisayar Veriyi Nasıl Saklar?

3.8. Sabit ve Değişkenler

3.9. Fonksiyonlar

3.10. Operatörler

3.11. İşlem Önceliği

3.12. İfade ve Eşitlikler

 1. PROBLEM ÇÖZME YAKLAŞIMLARI

4.1. Bilgisayar ile Nasıl İletişim Kurulur?

4.2. Çözümün Düzenlenmesi

4.2.1. Problemin Analiz Çizelgesi

4.2.2. Etkileşim Çizelgesi Geliştirme

4.2.3. GSÇ Çizelgesi

4.2.4. Algoritmalar

4.2.5. Akış Şemaları

4.3. Algoritma Yönergeleri ve Akış Şeması Sembolleri

4.4. Harici ve Dahili Dokümantasyon

4.5. ..zümün Programlanması/Kodlanması

 1. PROGRAMLAMA YAPISI

5.1. Programlama Yapısına Giriş

5.1.1. Göstergeler

5.1.2. Modüller ve İşlevleri

5.1.3. Bağlılık ve Birleşim

5.1.4. Yerel ve Global Değişkenler

5.1.5. Parametreler

5.1.6. Dönen Değerler

 1. DOĞRUSAL MANTIK YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME

6.1. Doğrusal Mantık Yapısı

6.2. Çözüm Üretilmesi

6.2.1. Problem Analiz Çizelgesi

6.2.2. Etkileşim Çizelgesi

6.2.3. GSÇ Çizelgesi

6.2.4. Birleşim Çizelgesi ve Veri Sözlüğü

6.2.5. Algoritma ve Akış Şemaları

6.2.6. Çözümün Test Edilmesi

6.3 Özet

 1. KARAR MANTIK YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME

7.1. Karar Mantık Yapısı

7.1.1. Tek Koşullu Yapılar

7.1.2. Çok Koşullu Karar Yapıları

7.1.3. İç İçe Karar Yapıları

7.2. Düz Mantık Kullanımı

7.3. Pozitif Mantık Kullanımı

7.4. Negatif Mantık Kullanımı

7.5. Mantık Dönüşümleri

7.6. Hangi Mantık Yapısı?

7.7. Karar Tabloları

 1. DÖNGÜ YAPISI İLE PROBLEM ÇÖZME

8.1. Döngü Mantık Yapısı

8.2. Arttırma

8.3. Biriktirme

8.4. While/While End Döngüsü

8.5. Repeat/Until Döngüsü

8.6. Otomatik Saya. Döngüsü

8.7. İç İçe Döngüler

8.8. Göstergeler

8.9. Öz Yineleme

Bilgisayar Bilimi Kur 1 kitabının ikinci bölümünde Python programlama dilinin temellerine yönelik içerikler yer almaktadır. Python programlama diline giriş bilgileri ve bunlarla ilgili örnekler bulunmaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabının ikinci bölümünde aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.

 1. BÖLÜM

PYTHON İLE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ

 1. PYTHON İLE PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ

1.1. Yazılım Geliştirme Süreci

1.1.1 Yazılım

1.1.2. Yazılım Geliştirme Ortamları

1.1.3. Editörler

1.1.4. Derleyiciler

1.1.5. Yorumlayıcılar

1.1.6. Hata Ayıklayıcılar

1.1.7. Yanaylaçlar

1.1.8. Bütünleştirilmiş Geliştirme Ortamları

1.2. Neden Python?

1.3. Python Sürümleri

 1. DEĞERLER VE DEĞİŞKENLER

2.1. Tam Sayı ve Diziler

2.2. Değişkenler ve Atama

2.3. Reel Sayılar

2.4. Belirteçler

 1. İFADELER VE ARİTMETİK İŞLEMLER

3.1. Sabit Değerler

3.2. Python’da Sık Kullanılan Aritmetik İkili Operatörler

3.3. Karışık Türlü İfadeler

3.4. Operatör Önceliği ve Birleşim

3.5. İfadeleri Biçimlendirme

3.6. Yorumlar

3.7. Hatalar

3.7.1. Çalışma Zamanı Hataları

3.7.2. Mantık Hataları

3.8. Aritmetik Örnekler

3.9. Aritmetik İfadeler

 1. KOŞULLU DURUMLAR

4.1. Boolean İfadesi

4.2. Python’da İlişkisel Operatörler

4.3. “if” İfadesi

4.4. “if/else” İfadesi

4.5. Birleşik Boolean İfadesi

4.6. Pass İfadesi

4.7. Kayan Noktalı Eşitlik

4.8. İç İçe Koşul İfadeleri

4.9. Çok Yönlü Karar İfadeleri

4.10. Çok Yönlü ve Zincirleme Durum İfadeleri

4.11. Koşullu İfadeler

4.11.1. Koşullu İfadelerde Hatalar

4.12. Mantık Karmaşası

 1. DÖNGÜLER

5.1. Döngü Yapıları

5.2. For Döngüsü

5.2.1. For Döngüsü İçin Söz Dizimi

5.2.2. For Döngüsü İçin Farklı Örnekler

5.3. İç İçe Döngüler

5.4. İç İçe 3’lü Döngü

5.5. While Döngüsü

5.5.1. While Döngüsü İçin Söz Dizimi

5.5.2. While Döngüsü İçin Akış Şeması

5.6. Belirli ve Belirsiz Döngüler

5.7. Döngü’den Çıkma Komutları

5.7.1. Break İfadesi

5.7.2. Continue İfadesi

5.7.3. While/else ve for/else

5.8. Döngü Örnekleri

 1. FONKSİYONLAR 1

6.1. Neden Fonksiyonlar?

6.2. Fonksiyon Nedir?

6.3. Fonksiyonlara Giriş

6.3.1. sqrt() Fonksiyonu

6.3.1.1. sqrt() Fonksiyonunun Farklı Kullanımları

6.3.2. Fonksiyonların Bölümleri

6.3.3. Parametresiz Fonksiyonlar

6.3.4. Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar

6.4. Fonksiyon ve Modüller

6.5. Yerleşik İşlevler

6.6. Standart Matematik Fonksiyonları

6.7. time Fonksiyonları

6.8. Rastgele Sayılar

 1. FONKSİYON YAZMA

7.1. Fonksiyon Kavramı

7.1.1. Fonksiyon Tanımlama

7.1.2. Fonksiyon Yazma

7.1.3. Fonksiyon Çağırma

7.2. Fonksiyon Kullanımı Örnekleri

7.3. Değer Gönderme ile İlgili Olası Sorunlar

7.4. Çoklu Değer Gönderme Örnekleri

7.4.1. Grafik Ortamda Beşgen Çizimi

7.4.2. En Büyük Ortak Çarpan Fonksiyonu

7.5. Yerel Değişken

7.6. Fonksiyon Yazarken Fonksiyon Sıralamasını Belirleme

7.6.1. Girilen İki Değerin En Büyük Ortak Böleni

7.7. Parametre Gönderme

7.8. Fonksiyon Yazarken Tanımlayıcı Bilgileri Ekleme

7.9. Fonksiyon Örnekleri

7.9.1 Asal Sayıların Bulunması

7.9.3 Kısıtlı Veri Girişi

7.9.4 Ağaç Çizimi

 1. FONKSİYONLAR 2

8.1. Global Değişkenler

8.2. Örnekler

8.2.1. Hesap Makinesi Örneği

8.2.2. Varsayılan (Default) Parametreler

8.2.3. Varsayılan ve Diğer Parametreler

8.2.4. Gelişmiş Poligon Çizimi

8.2.5. Öz Yineleme

8.2.6. Öz Yineleme Olmadan Faktöriyel Hesaplama

8.2.7. Fibonacci Sayıları

8.3. Fonksiyonları Tekrar Kullanılabilir Yapma

 1. NESNELER

9.1. Nesne Kavramı

9.2. Nesneleri Kullanmak

9.3. Dizi Nesneleri

9.3.1 str Nesnesi İçin Yöntemler

9.3.2 getitem Kullanımı

9.4. Dosya Nesneleri

9.4.1. Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri

9.4.2. Dosya Okuma ve Yazma İşlemlerinde with/as kullanımı

9.4.3. TextIOWrapper Yöntemleri

9.5. Turtle Grafik Nesneleri

9.5.1. Turtle Grafik & tkinter Nesneleri

9.5.2. Buton Test Etme

9.6. Nesne Değişkenliği ve Örtüşme

 1. LİSTELER

10.1. Liste Kavramı

10.1.1. Listeleri Kullanmak

10.1.2. Listelerin Farklı Kullanımları

10.1.3. Değerler Arası Gezinme

10.2. Liste Oluşturmak

10.3. List Fonksiyonu ile Tam Sayı Liste Yapmak

10.4. * Operatörü ile Liste Oluşturma

10.5. Liste Üyeliği

10.6. Listeye Değer Atama ve Eşitleme

10.7. Listenin Sınırları

10.8. Dilimleme

10.8.1. Dilimleme İçin Farklı Kullanımlar

10.8.2. Dilimleme Örnekleri

10.9. Listeden Eleman Çıkarma

10.10. Listeler ve Fonksiyonlar

10.11. Listede Kullanılan Yöntemler

10.12. Çok Boyutlu Listeler

10.13. Çok Boyutlu Diziler

10.14. _ Sembolü

10.15. Liste Oluşturma Tekniklerinin Özeti

SÖZLÜK

KAYNAKÇA

Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı Ünitelerinin Ders Notları ve Sunumları İçin Tıklayınız

Hiç Benzer Yazı Bulunamadı Malesef :(

{siyahcadde}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir