Bilgisayar Bilimi Kur 2 Kitabı

Bilgisayar Bilimi Kur 2 Kitabı İndir

Bilgisayar Bilimi Kur 2 Kitabı Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabı ile yapılan eğitimlerden sonra kullanılmaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur 1 Kitabına ve içeriklerine Buradan ulaşabilirsiniz. Bilgisayar Bilimi Kur 2 Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere ücretsiz olarak sunulan bir kitaptır. Bilgisayar Bilimleri Kur 2 kitabı 2 bölümden oluşmaktadır. Bilgisayar Bilimi Kur 2 Kitabı’nın ilk bölümünde robotlar, robotlarda kullanılan sensörler, devre elemanları ve yardımcı araç – gereçler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

I. BÖLÜM
1. ROBOT VE ROBOT MİMARİSİ

1.1. Robot ve Robot Mimarisi

1.2. Robot Kontrol Yöntemleri

1.3. Robot Mimarisinde İlkeler

1.4. Düşünelim / Tartışalım

1.5. Değerlendirme Soruları

2. ROBOT TÜRLERİ VE EĞİTSEL AMAÇLI ROBOTLAR

2.1. Robot Türleri ve Eğitsel Amaçlı Robotlar

2.2. Kullanılan Uygulama Alanlarına Göre Robotlar

2.3. Hareket Mekaniğine Göre Robotlar

2.4. Eğitsel Amaçlı Robotlar

2.5. Düşünelim / Araştıralım

2.6. Değerlendirme Soruları

3. EĞİTSEL ROBOTTA MEKANİK BİLEŞENLER

3.1. Eğitsel Robotta Mekanik Bileşenler

3.2. Yapısal Bileşenler (Gövde, İskelet)

3.2.1. Yapısal Bileşenlerin Görevleri

3.3. Montaj Bileşenleri (Bağlantı Parçaları)

3.3.1. Montaj Bileşenlerinin (Bağlantı Parçaları) Görevleri

3.4. Mekanik Hareket/Eylem Bileşenleri (Tekerler, Paletler, Ayaklar)

3.4.1. Mekanik Hareket/Eylem Bileşenlerinin (Tekerler, Paletler, Ayaklar) Görevleri

3.5. Düşünelim / Araştıralım

3.6. Değerlendirme Soruları

4. EĞİTSEL ROBOTTA MEKANİK BİLEŞENLER

4.1. Eğitsel Robotta Elektromekanik Bileşenler

4.2. Bağlantı Bileşenleri (Butonlar, Anahtarlar, Konektörler ve Klemensler)

4.2.1. Bağlantı Bileşenlerinin (Butonlar, Anahtarlar ve Konektörler) Görevleri

4.3. Güç Bileşenleri (Pil, Akümülatör, Batarya)

4.3.1. Güç Bileşenlerinin (Pil, Akümülatör, Batarya) Görevleri

4.4. Hareket Bileşenleri (Doğru Akım -DC-, Servo ve Adım Motorlar)

4.4.1. Hareket Bileşenlerinin (Doğru Akım -DC-, Servo ve Adım Motorlar) Görevleri

4.5. Düşünelim / Tartışalım

4.6. Değerlendirme Soruları

5. EĞİTSEL ROBOTTA ELEKTRONİK BİLEŞENLER

5.1 Eğitsel Robotta Elektronik Bileşenler

5.2. Motor Sürücü Kartları ve Görevleri

5.3. USB-UART Çeviriciler ve Görevleri

5.4. Kablosuz İletişim Bileşenleri ve Görevleri

5.5. Robotik Uygulamalarda Kullanılan Algılayıcılar (Sensörler)

5.5.1. Robotik Algılayıcı Türleri

5.5.2. Yaygın Kullanılan Robotik Algılayıcılar ve Görevleri

5.5.3. Aktif Algılayıcılar

5.5.4. Pasif Algılayıcılar

5.5.5. Algılayıcıların Mikrodenetleyici Kartlara Haberleşmesi / Bağlanması

5.6. Robotik Programlamada Kullanılan İşlemciler

5.6.1. Robotik Programlamada Kullanılan İşlemcilerinin Görevleri

5.7. Mikrodenetleyici Kartlar (Geliştirme Kartları) ve Görevleri

5.8. Mikrodenetleyici Kartlar (Geliştirme Kartları) İçin Kalkanlar (Shields) ve Görevleri

5.9. Robot Kontrol Kartları

5.9.1. Robot Kontrol Kartlarının Görevleri

5.10. Düşünelim / Araştıralım

5.11. Değerlendirme Soruları

6. BLOK TABANLI ROBOT PROGRAMLAMA YAZILIMLARI VE ORTAMLARI

6.1. Blok Tabanlı Robot Programlama Yazılımları ve Ortamları

6.2. mBlock Grafik Programlama Yazılımı ve Ortamı

6.3. mBlock Grafik Programlama Yazılımının Yüklenmesi

6.4. mBlock Programının Arayüzü, Yapısı ve Temel Özellikleri

6.5. mBlock Yüklü Bilgisayarla Robot Arasında Bağlantının Oluşturulması

6.6. mBlock Programlama Dilinin Temel Özellikleri ve Programlama Yapısı

6.6.1. Hareket Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.2. G.rünüm Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.3. Ses Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.4. Kalem Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.5. Veri&Blok Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.6. Olaylar Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.7. Kontrol Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.7.1. Kontrol Örnekleri-Döngüler

6.6.7.2. Kontrol Örnekleri -Koşullar

6.6.8. Algılama Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.9. İşlemler Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.6.10. Robotlar Alt Başlığı Altında Verilen Komut Blokları

6.7. mBlock ile Arduino Kullanımı

6.8. Robotlar Alt Başlığı Altında Verilen mBot Komut Blokları

6.8.1. mBlock ile Arduino ve mBot Uyumlu Robot Kullanımı

6.9. Düşünelim / Araştıralım / Uygulayalım

6.10. Değerlendirme Soruları

7. METİN TABANLI ROBOT PROGRAMLAMA YAZILIMLARI VE ORTAMLARI

7.1. Metin Tabanlı Robot Programlama Yazılımları ve Ortamları

7.2. Arduino Geliştirme Kartları

7.3. Arduino UNO Geliştirme Kartı

7.4. Arduino IDE (Tümleşik Geliştirme Ortamı-Integrated Development Environment)

7.5. Arduino IDE Yazılımının Yüklenmesi

7.6. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının Temel Özellikleri

7.7. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının B.lümleri

7.8. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Program” Yapısı

7.8.1. Kontrol Yapıları

7.8.2. Söz Dizimi

7.8.3. Aritmetik Operatörler

7.8.4. Karşılaştırma Operatörleri

7.8.5. Boolean Operatörleri

7.8.6. İşaretçi Operatörler

7.8.7. Bitsel Operatörler

7.8.8. Birleşik Operatörler

7.9. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Değişken” Yapısı

7.9.1. Sabitler

7.9.2. Veri Tipleri

7.9.3. Dönüşümler

7.9.4. Değişken Kapsamları

7.9.5. Yardımcılar

7.10. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamının “Fonksiyon” Yapısı

7.10.1. Dijital Giriş Çıkışlar

7.10.2. Analog Giriş Çıkışlar

7.10.3. Gelişmiş Giriş Çıkışlar

7.10.4. Gecikmeler

7.10.5. Matematiksel İşlevler

7.10.6. Trigonometri İşlevleri

7.10.7. Karakterler

7.10.8. Rastgele Sayılar

7.10.9. Bit ve Bayt’lar

7.10.10. İnterruptlar (Kesmeler)

7.10.11. Harici Interruptlar (Kesmeler)

7.11. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamında Seri Haberleşme

7.12. Arduino Tümleşik Geliştirme Ortamında Seri Haberleşme Protokolleri

7.12.1. I2C Veri Yolu

7.12.2. SPI Veri Yolu

7.13. Kütüphaneler

7.13.1. Arduino Standart Kütüphaneleri

7.13.2. Arduino Robot Kütüphanesi

7.14. Düşünelim / Araştıralım / Uygulayalım

7.14.1. LED Yakma Uygulaması

7.14.2. PWM LED Uygulaması

7.14.3. RGB LED Uygulaması

7.14.4. Potansiyometre Uygulaması

7.14.5. Potansiyometre ile PWM LED Uygulaması

7.14.6. Buton ile LED Yakma Uygulaması

7.14.7. Işık Algılayıcı Uygulaması

7.14.8. Engel Kaçınma Uygulaması

7.14.9. PIR Algılayıcı Uygulaması

7.14.10. Sesle LED Kontrol Uygulaması

7.14.11. Buzzer Uygulaması

7.14.12. DC Motor Kontrol Uygulaması

7.14.13. Adım (Step) Motor Kontrol Uygulaması

7.14.14. Servo Motor Kontrol Uygulaması

7.14.15. Isı Algılayıcısı Uygulaması

7.14.16. Nem-Isı Algılayıcısı Uygulaması

7.14.17. Ultrasonik Algılayıcı Uygulaması

7.14.18. İvmeölçer Uygulaması

7.14.19. Açıölçer Uygulaması

7.14.20. Çizgi İzleyen Robot Uygulaması

7.15. DEĞERLENDİRME SORULARI

KAYNAKÇA

Bilgisayar Bilimi Kur 2 kitabının ikinci bölümünde ise internet servisleri, internet programcılığı ve veri tabanı gibi ileri düzey web programlama bilgileri yer almaktadır.

II. BÖLÜM
1.İNTERNET VE WEB SERVİSLERİ

1. İnternet ve Web Servisleri

Web Tarayıcıları

Web Teknolojileri

2. İŞARETLEME DİLİNE GİRİŞ (HTML)

2. İşaretleme Diline Giriş (HTML)

Ön Hazırlık

HTML

Resim Ekleme

HTML5

1. UYGULAMA

2. UYGULAMA

ÇOKLU ORTAM İÇERİK EKLEME

1. UYGULAMA

2. UYGULAMA

PROJE ŞABLONUNUN OLUŞTURULMASI

Site Başlığı ve Dil Kodlaması

Site Banner’ı ve Gezinim Linklerinin Oluşturulması

Sitenin Slayt Resmi ve Ana İçerik Bölümünün Oluşturulması

3. STİL SAYFALARINA GİRİŞ

CSS’İN YAZILACAĞI YERE GÖRE KODLAMA YÖNTEMLERİ

1. HTML Etiketleri İçinde CSS Kodlama

2. Bir Stil Bloğu (<style></style>) İçerisinde CSS Kodlama

3. Haricî Bir Stil Dosyası İçinde CSS Kodlama

ELEMENTİN ETİKETİNE GÖRE CSS KODLAMA

ELEMENTİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE CSS KODLAMA

İç İçe Geçmiş CSS Kodlama

PROJE SİTESİNİN CSS İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Varsayılan Ayarları

Site Şablonundaki Temel Çerçevelerin Biçimlendirilmesi

Banner Çerçevesinin Biçimlendirilmesi

Content Çerçevesinin Biçimlendirilmesi

Footer Çerçevesinin Biçimlendirilmesi

4. ETKİLEŞİM

Javascript Kodlama Yöntemleri

İşlevsel Olmayan Kullanımı

Head Elementi Arasındaki Kullanımı

Body Elementi Arasındaki Kullanımı

Dış Bir Dosyaya Bağlantı Verilerek Kullanımı

HTML İÇERİĞİ DEĞİŞTİRME

HTML NİTELİKLERİNİ DEĞİŞTİRME

Kullanıcı Butona Tıklamadan Önce

Kullanıcı Butona Tıkladıktan Sonra

CSS DEĞİŞTİRME

MANTIKSAL SINAMA

SWİTCH KONTROL YAPISI

Tekrarlı (Döngü) Yapılar

FONKSİYON YAZIMI

DİZİLER

BASİT DİZİ İŞLEMLERİ

Ekleme

Değiştirme

NESNELER

5. VERİ TABANI YÖNETİMİ

VERİ TABANI

XAMPP KURULUMU

MARİADB VERİ TABANI YÖNETİMİ

Kayıt İşlemleri

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

6. ETKİLEŞİM VE VERİ YÖNETİMİ

PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR)

DEĞİŞKENLER

FORM KULLANIMI

POST YÖNTEMİ

GET YÖNTEMİ

PHP İLE VERİ YÖNETİMİ

7. WEB TABANLI PROJE GELİŞTİRME

PLANLAMA

TASARIM

GELİŞTİRME

TEST ETME

WEB TABANLI PROGRAMLAMA İÇİN PROJE ÖRNEKLERİ

Bilgisayar Bilimleri Kur 2 Kitabının üçüncü bölümünde ise mobil programlama ve mobil programlama platformalarına ait bilgiler yer almaktadır.

III. BÖLÜM
1. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

1.1. Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş

1.2. Mobil Programlamadaki Temel Kavramlar

1.3. Uygulama Geliştirirken Kullanılan Tasarım Yapıları

2. MOBİL DONANIM

2.1. Mobil Donanım

2.2. Donanım Bileşenleri

2.3. Donanım Bileşenlerinin Çalışma Mantıkları

2.4. Donanım Bileşenlerinin Programlanması

2.5. Mobil Cihazlarda Yer Alan Sensörler

2.6. Mobil Cihazlarda Yer Alan Sensörlerin Çalışma Mantıkları

2.7. Mobil İşletim Sistemleri

2.7.1. IOS

2.7.2. Android

2.7.3. Windows Phone

2.8. Uygulama Geliştirme Araçları ve Kullanım Alanları

2.8.1. IOS

2.8.2. Android

2.9. Sanal Cihaz Kullanımı

2.9.1. IOS Simulator

2.9.2. Android Emülatörler

3. UYGULAMA GELİŞTİRME

3.1. Uygulama Geliştirme

3.2. Uygulamaların Yaşam Döngüleri

3.2.1. Tamamen Web Tarayıcıda Çalışan Uygulamalar İçin Yaşam Döngüsü

3.2.2. Yerel (Native) Uygulamalar İçin Yaşam Döngüsü

3.2.3. Web ve Yerel Bileşenleri İçinde Barındıran Karma (Hibrit) Uygulamalar İçin Yaşam

Döngüsü

4. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

4.1. Mobil Uygulama Geliştirme

4.2. Xcode

4.2.1. Xcode Programının Kurulumu

4.2.2. Xcode Uygulama Ekranı

4.2.3. Hello World Uygulaması

4.2.4. Uygulamaya Resim Ekleme

4.2.5. Resim Göster/Gizle Uygulaması

4.2.6. Resim Büyüt/Küçült Uygulaması

4.2.7. Resim Değiştirme Uygulaması

4.2.8. Müzik Çalar Uygulaması

4.2.9. Video Ekleme

4.2.10. Harita Uygulaması

4.2.11. Sürükle Bırak Uygulaması

4.2.12. Sensör Uygulamaları

4.3. Android Studio

4.3.1. Android Studio Programının Kurulumu

4.3.2. Android Studio Uygulama Ekranı

4.3.3. Hello World Uygulaması ve Emülatör Çalıştırma

4.3.4. Uygulamaya Resim Ekleme

4.3.5. Resim Göster/Gizle Uygulaması

4.3.6. Resim Büyüt/Küçült Uygulaması

4.3.7. Resim Değiştirme Uygulaması

4.3.8. Müzik Çalar Uygulaması

4.3.9. Video Uygulaması

4.3.10. Harita Uygulaması

4.3.11. Sürükle Bırak Uygulaması

4.3.12. Sensör Uygulamaları

5. DOSYA İŞLEMLERİ

5.1. Xcode Dosya İşlemleri

5.1.1. Dosya Oluşturma

5.1.2. Dosyaya Yazma

5.1.3. Dosya Okuma

5.1.4. Dosyayı Ekrana Yazdırma

5.2. Android Studio Dosya İşlemleri

5.2.1. Dosyadan Metin Okuma ve Ekrana Yazma

5.2.2. Dosyadan Satır Satır Veri Okuma ve Ekrana Yazma

5.2.3. Kullanıcı Adı- Şifre Giriş Ekranı Uygulaması

6. PROJE DERLEME VE YAYINA KOYMA

6.1. Proje Derleme

6.1.1. Xcode Proje Derleme

6.1.2. Android Studio Proje Derleme

6.2. Proje Yayınlama

6.2.1. App Store’da Proje Yayınlama

6.2.2. Google Play Store’da Proje Yayınlama

6.3. Proje Oluşturma Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir