Python ‘da Koşullu Durumlar

Programlama dillerinde bir şart belirleyip eğer o şart sağlanıyorsa yapılmasını istediğimiz işlemler için koşulları kullanırız. Python  da koşulları kullanırken bir şart koşacağız ve şart sağlanıyorsa programa bunu yapması için emirler yazacağız. Python programlama dilinde koşullu durumları belirtmek için 3 adet deyim vardır. Bunlar;

 • if
 • elif
 • else

Bunlara daha sonra döneceğiz. Python da koşul durumlarını belirleyebilmek için operatörler kullanırız. Bunlara ilişkisel operatör denir.

İlişkisel Operatörler:

İfade

Anlamı

x==y

Eğer x ve y değişkenleri içerisinde yer alan değerler birbirine eşitse doğrudur, değilse yanlıştır.

x<y

Eğer x, y’den küçükse doğrudur, değilse yanlıştır.

x<=y

Eğer x, y’den küçükse veya eşitse doğrudur, değilse yanlıştır.

x>y

Eğer x, y’den büyükse doğrudur, değilse yanlıştır.

x>=y

Eğer x, y’den büyükse veya eşitse doğrudur, değilse yanlıştır.

x=!y

Eğer x ve y değişkenleri içerisinde yer alan değerler birbirine eşit değilse doğrudur, değilse yanlıştır.

if İfadesi:

Örnek 1:
print("Lütfen bölme için iki sayı giriniz.")
bolum=int(input("Lütfen bölme için ilk sayınızı giriniz: "))
bolen=int(input("Lütfen bölme için ikinci sayınızı giriniz: "))
if bolen!=0:
  print(bolum,"/",bolen,"=", bolum/bolen)

if/else İfadesi

Örnek 2:
print("Lütfen bölme için iki sayı giriniz.")
bolum=int(input("Lütfen bölme için ilk sayınızı giriniz:"))
bolen=int(input("Lütfen bölme için ikinci sayınızı giriniz:"))
if bolen!=0:
  print(bolum,"/",bolen,"=", bolum/bolen)
else:
  print("Sıfıra bölme işlemi yapılamaz.")
Örnek 3:
boy = input("Ağacın boyu kaç cm? ")
if int(boy) &amp;amp;amp;gt; 150:
  print ("Ağacın boyu uzun demek ki!")
else:
  print ("Ağacın boyu kısa")

İç İçe Koşul İfadeleri:

Karşılaştırma yapıları kullanırken bazı durumlarda istenilen koşulların birden fazla şarta aynı anda
uyması istenebilir. Bu durumda koşul yapılarının birbirinin içinde kullanılması gerekir. Bu şekilde bir
yapı kullanıldığında istenilen komut veya komut kümelerinin yapılması için iki koşul ifadesinin de True
olması gerekir.

Örnek 4:
deger = int(input("Lütfen 0….10 aralığında bir tam sayı giriniz: "))
if deger &gt;= 0 and deger &lt;= 10: # İkili koşul kontrolü
  print("aralıkta")
print("tamamlandı")

Eğer yukarıdaki gibi birden fazla şartı aynı anda kullanmasaydık birden fazla if kullanmamız gerekirdi.

Örnek 5:
deger = int(input("Lütfen 0….10 aralığında bir tam sayı giriniz: "))
if deger &gt;= 0: # İlk kontrol
  if deger &lt;= 10: # İkinci kontrol
    print("aralıkta")
print("tamamlandı")

Çok Yönlü Karar İfadeleri:

Basit if/else ifadesinde iki farklı koşul varken çok yönlü karar ifadelerinde daha fazla koşulun gerçekleşme
durumuna göre işlem yapılır. Bunun için kod yazılırken iç içe if/else ifadeleri gerekir.

deger = int(input("Lütfen 0 yada 5 tam sayı değerlerinden birini girin: "))
if deger < 0:
  print("çok küçük")
else:
  if deger == 0:
    print("sıfır")
  else:
    if deger == 1:
      print("bir")
    else:
      if deger == 5:
        print("beş")
      else:
        print("çok büyük")
print("Tamamlandı")

Python’da çok yönlü koşullu durumlar iç içe if ifadeleri yanında if/elif/else ifadesi ile birlikte de kullanılabilir.
Elif ifadesi, else if ifadesinin kısaltmasıdır.

 
deger = int(input("Lütfen 0 – 5 arasında bir değer girin: "))
if deger < 0:
  print("çok küçük")
elif deger == 0:
  print("sıfır")
elif deger == 1:
  print("bir")
elif deger == 2:
  print("iki")
elif deger == 3:
  print("üç")
elif deger == 4:
  print("dört")
elif deger == 5:
  print("beş")
else:
  print("çok büyük")
print("Tamamlandı")
Not: Bilgiler ve örnekler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Bilgisayar Bilimi Kur 1 kitabından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir