Algoritma ve Akış Şeması Örnekleri

ALGORİTMA VE AKIŞ ŞEMASI NEDİR?

Algoritma belirli bir görevi yerine getiren sonlu sayıda ki işlemler dizisidir. Bir sorunu çözmek veya belirlenmiş bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola, takip edilen işlem basamaklarına algoritma denir. Algoritmalar açıkça belirtilmiş bir başlangıcı ve  sonu olan işlemler kümesidir. Amaca ulaşmak için işlenecek çözüm yolları ve sıralamaları belirlenir ve algoritma bu sırayı takip ederek en mantıklı çözüme ulaşır. İlk algoritma, El-Harezmî’nin “Hisab-el Cebir ve El Mukabala” kitabında sunulmuştur ve algoritma kelimesi de El-Harezmî’nin isminden gelmiştir. Algoritma terimi genellikle matematikte ve bilgisayar bilimlerinde karşımıza çıkmaktadır. Tüm programlama dillerinin temelinde algoritma vardır. Algoritmalar, programlama dillerinin vasıtasıyla uygulanabilirler. Programda kullanılan dil ve kullanım alanı ne olursa olsun algoritması olmayan bir program yoktur. Programda bir algoritmanın işlemesi için dışarıdan gelen tüm girdiler “değişken” olarak tanımlanır. Algoritmadaki döngüler ve işlemler, bu değişkenler üzerinden gerçekleşir. Her algoritma kâğıt halinde yazılabilecek şekilde basit olmalıdır. Algoritmalar metin olarak düz yazı ile veya akış diyagramları ile gösterilebilirler. Akış şemaları, algoritmanın işleyişini neden-sonuç ilişkisini göstererek sırayla aktarılmasını sağlar. Program belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.

Bir problemi çözmek için izlenilecek adımlar;

  1. Problemin ne olduğunu kavra.
  2. Problemin girdilerini, çıktılarını belirle.
  3. Problemin algoritmasını yaz.
  4. Akış şemasını tasarla.
  5. Algoritmayı bir programlama dili ile yaz.
  6. Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir